RedEmprendia

RedEmprendia é unha rede de Universidades que promueven a innovación e o emprendemento responsables. Faino dende o compromiso có crecemento económico, o respecto ó medioambiente e a mellora da calidade de vida, en liña coas súas Universidades, das mais relevantes do espacio iberoamericano.

O proxecto está baseado no xestor de contidos Drupal. Contouse con el debido á gran versatilidade e adaptabilidade do mesmo, permitindo personalizar a administración de todo o portal en función do tipo de usuario conectado á web. A primeira fase do proxecto consistiu na migración do anterior xestor de contidos, cun sistema baseado en EZ Publish. A través de varios scripts PHP y SQL migrouse información sen pérdida de datos, replicando a estructura de datos relacional do antigo sistema. A web conta cun gran volume de información, dado á gran cantidade de eventos nos que participan e organizan, con equipos encargados da xestión das distintas áreas temáticas do portal web. Cada perfil de usuario ten acceso a través dun panel soamente ás seccións que lle corresponden, mediante un sistema de permisos e roles totalmente a medida.

O portal web conta con integración có directorio de identidades da rede, delegando o control de acceso nun directorio LDAP. Para dotar á web de suficiente versatilidade en canto á visualización dos contidos, personalízanse os ‘microsites temáticos’ con plantillas específicas, empregando ThemeKey. O backend da web conta coa integración de diversos módulos, complementados con código e módulos desenvoltos a medida, especialmente para a xestión de permisos e privilexios de usuarios. A xestión de inscripcións a eventos realízase tamén dende o portal web, coa integración de tipos de contidos personalizados, Views, Rules e módulos específicos para o control do workflow dos diferentes eventos. Para a administración dos contidos e a súa disposición gráfica nas distintas seccións emprégase Panels que, combinado coas plantillas baseadas en Bootstrap y WYSIWYG, dota ós editores da web dun catálogo de ferramentas verátiles para a edición dos contidos sen ter que recurrir a editar código HTML e CSS.